Pendelstunden

overground

Tidigare i år anordnades Flat Game Jam. Det var, som namnet antyder, ett initiativ som uppmuntrade deltagarna att realisera sina spelidéer med hjälp av platta illustrationer. Passande nog hade Rosa Carbo-Mascarell under sitt år som pendlare genom centrala London haft för vana att avbilda av sina medpassagerare i ett block hon bar med sig, och nu verkade skisserna komma väl till pass. Continue reading ”Pendelstunden”